SI
03 896 17 15 03 896 17 15

Arhitekturne zanimivosti_

Modernistična arhitekturna zasnova mesta Velenje
Dobrodošli na ogledu socialističnega čudeža, mesta v parku, idealnega mesta idealanega družbenega reda!
S takšnimi in podobnimi parolami so nagovarjali k obisku Velenja konec petdesetih in v šestdesetih letih 20. stoletja.
Arhitekturni vodič: Velenje, sprehod skozi mesto moderne arhitekture (2013) (pdf)

V okviru EU projekta Atrium, ki vrednoti in osvetljuje povojno socialistično arhitekturo, je nastala knjiga - arhitekturni vodnik "Velenje, sprehod skozi mesto moderne". Avtor arhitekt Rok POLES v njej na poljuden način predstavlja kvalitetno mestno arhitekturo in okoliščine njenega nastanka. Knjiga je dobitnica nagrade Zlata kocka 2014, ki jo podeljuje Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije. V obrazložitvi nagrade so zapisali: 
Predstavitev mesta: Sprehod skozi mesto moderne, Velenje (pdf)

"Vodnik skozi mesto Velenje osvetli razvoj mesta, ki je nastalo po drugi svetovno vojni kot modernistično mesto in predstavi kakovostno arhitekturo s pomočjo zgodb in pojasni okoliščine nastanka mesta. Knjiga presega klasični arhitekturni vodnik, pripoveduje večplastno zgodbo mesta skozi njegovo arhitekturo. Vodnik celostno predstavi posamezne arhitekture z originalnimi načrti, fotografijami, starimi in novimi, detajli ter avtorji arhitekture. Vodnik je prevzel tudi vlogo izobraževanja o prostoru, saj je bila skrajšana verzija poslana na vse domove v mestu."
Promenada Velenje
''Promenada je prostor z velikim mestotvornim potencialom, zato si zasluži fizično prenovo in vsebinski preporod, nadgradnjo, ki sledi sedanjim potrebam in trendom. Ali bolje: prenovo, preporod in nadgradnjo promenade si zaslužimo Velenjčanke in Velenjčani!''

Velenjska promenada je nastala sredi sedemdesetih let 20. stoletja. Takrat sodobna urbana oprema je danes že precej dotrajana, obnove so potrebni nekateri komunalni (toplovod, vodovod) in komunikacijski vodi, močno načet je most čez Pako.

Arhitekturna zasnova projekta prenove

Velenje je posebno mesto. Kot novo povojno mesto je bilo zasnovano na modernističnem idealu vrtnega mesta in je kot tako edinstveno v slovenskem prostoru. To posebnost je potrebno zadržati, nato očistiti odvečnih elementov, ki so se nabrali skozi čas in nazadnje nadgraditi v skladu s potrebami sodobnega življenja. V tem duhu je bila načrtovana prenova promenade.

Faze prenove promenade  
Osrednji element nove promenade predstavlja ožja in zavita pot, ki vodi od posameznega programa do programa, ter se samo na mestih zavojev nekoliko razširi. Na teh razširitvah se nahajajo klopi in drevesa, ki ustvarjajo prostore za ustavljanje in druženje. Nova ureditev skuša uporabnika prepričati, da mu ni treba po najkraši poti hiteti od parkirne hiše proti centru mesta in ga namesto tega vabi, da uživa v sprehodu.

Novi most je v skladu z vijugasto potjo nekoliko zamaknjen in v primerjavi s starim zelo ozek. Glavno vlogo tako prepušča vodnemu elementu, ki je z elegantnega mostu bolj prisoten. Okoli mosta je na obeh bregovih urejen stopničast spust do vode, ki obiskovalcem dopušča, da reko doživijo od blizu. To je prva lokacija v Velenju, ki izkoristi vodni element reke Pake, ki je sicer odmaknjena od mestnega dogajanja in potopljena v svojo strugo. Bele stopnice, ki se spuščajo do vode tvorijo nekakšen amfiteater, ki je namenjen je izvedbam prireditev v samem mestnem središču ter druženju mladih.

V okvir prenove promenade je spadala tudi obnova fasade Zdravtvenega doma Velenje ter gradnja dvoetažnega garažnega objekta, ki je nekako vkopan v teren in zato deluje nevsiljivo. K prijetnemu izgledu pripomore tudi ozelenjena fasada iz ekspandirane pločevine. Po odzivih publike sodeč je nova promenada prebivalcem Velenja zelo pri srcu in jo z veseljem obiskujejo.

Več o prenovi si preberite tukaj.