Ideogram fotoaparata
Turistično-informacijski in promocijski center Velenje

Zanima me ...

za ...


Turizem VelenjeDOŽIVETJATematske, kolesarske in sprehajalne poti


Tematske, kolesarske in sprehajalne poti

Pozojeva grajska pot


Na sklenjeni poti si ogledamo in spoznamo pet znamenitosti (Velenjski grad in gradovi Šalek, Ekenštajn in Turn ter območje potopljenih Škal - nekdaj središče Šaleške doline). Če imamo dovolj časa si med potjo ogledamo še druge zanimivosti (nanje opozarja zemljevid na začetku vodnika). Pot lahko v celoti prehodimo in v pretežnem delu prekolesarimo. Izhodišče in zaključek poti je Vila Bianca. Tam je turistično-informacijski center (TIC), kjer dvignemo kartonček za zbiranje žigov. Te poiščemo na predstavitvenih tablah pri posamezni znamenitosti. Ker je treba žige podrgniti vzemimo s seboj pisalo. Če nam uspe obiskati vseh pet točk zberemo pet žigov. Na TIC-u ob predložitvi kartončka z vsemi žigi dobimo nagrado – Pozojevo nalepko, ki jo nalepimo v okvirček na koncu vodnika. Med potjo nas tudi spremlja knjižica - vodnik, ki je tako majhen, da gre v žep ali nahrbtnik

Več o bajeslovnih bitjih in ljudskem izročilu na www.berivka.si.

Srečno (poučno) pot!

 

 

 


Poti ob jezerih

 

 


Od energije do ekologije


Ta program je vsebinsko najširši in zanj se odloči največ naših obiskovalcev. Z njim predstavimo osnovne prostorske in geografske značilnosti Šaleške doline, predvsem pa njen gospodarski pomen. Obiskovalci spoznajo, da sta temeljna oblikovalca doline izkopavanje lignita in pridobivanje električne energije, največjo pozornost posvetimo njunemu vplivu na okolje. Razložimo jim, kakšne posledice imata izkoriščanje naravnih virov in onesnaževanje zaradi energetike in industrije ter na kakšen način lahko te posledice zmanjšamo. Seznanimo jih s prizadevanji za lepšo, bolj urejeno in zdravo Šaleško dolino. Največjo vrednost ima terenski ogled, v sklopu katerega imajo udeleženci programa možnost videti in doživeti industrijsko in degradirano pokrajino, dosežke sanacij in okoljskih izboljšav v pokrajini.

Več na spletni povezavi http://www.erico.si/.

 

 

 


Od premoga do električne energije


Elektroenergetika je ob premogovništvu dejavnost, ki je izredno pomembna za razvoj in industrializacijo Šaleške doline. Glavna namena programa sta teoretično in praktično prikazati proizvodnjo električne energije v TEŠ. V teoretičnem delu je predstavljena celotna Termoelektrarna Šoštanj z vsemi deli, proizvodnjo in s snovnimi ter energetskimi tokovi. Velik poudarek je tudi na prikazu okoljske sanacije TEŠ-a. Kot vzorčni primer si nato obiskovalci ogledajo največji del Termoelektrarne Šoštanj - blok pet  in napravo za razžveplanje dimnih plinov. Z obiskom programa si tako pridobijo celovit vpogled v proizvodnjo električne energije, okoljsko sanacijo TEŠ in ravnanje s stranskimi produkti, kot so pepel in sadra.

Več na spletni povezavi http://www.erico.si/.

 

 

 


Tematska učna pot Sadni gozd


Projekt Sadni gozd predstavlja dobrodelno fundacijo, ki vodi zasaditev sadnega drevoreda na saniranih degradiranih in drugih površinah v Občini Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Pomeni ohranitev dediščine na podeželju in povezovanje kulturne dediščine, naravnih vrednot ter kulturne krajine z razvojem turizma in preživljanjem prostega časa, izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in večja gospodarska vitalnost podeželja.

 

 

 

 


Tematska kolesarska pot Paški Kozjak

 

 

 


Poti škrata Bisera


Pot škrata Bisera po Vinski Gori

 


Pot škrata Bisera po dolini mlinov do centraPot škrata Bisera po obronkih Lipja

 


Pot škrata Bisera iz Šentjanža na Lopatnik

 
Izdelava spletnih strani: AV studio