HR
+386 3 8961 715 +386 3 8961 715
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Crkve

Županijska crkva Sv. Martin, Velenje

Kontakt:
Šmarška cesta 2
SI - 3320 Velenje

T: +386 3 897 56 80
E: zupnija@svmartin.net
W: http://svmartin.net/sv-martin/osnovni-podatki/

Odgovorno lice: Janko Rezar, županijski upravitelj
E: janko.rezar@svmartin.net

Zaštitnik: sv. Martin iz Toursa, biskup

Crkva leži na malom brijegu na robu Velenja, a bila je spomenuta već sredinom 13. stoljeća. Njeno današnje jedro je još uvijek srednjevjekovno ili barem renesansno, a novi dio crkve potječe iz 1874. godine. Zgrada je dragocjena prije svega zbog svoje povijesne tradicije i dominantnog položaja koji je posebno odlikuje u prostoru. Oko nje su očuvani ostaci zidova utvrde. 

Županijska crkva Sv. Marije - Karmelske Matere Božje, Velenje

Kontakt:
Ljubljanska cesta 5
SI - 3320 Velenje

T: ++386 3 586 92 72 ili ++386 31 218 346
W: http://www.velenje-svetamarija.si/

Zaštitnica: Sv. Marija - Karmelske Matere Božje

Crkva leži na manjem brijegu na robu starog Velenja pod dvorskim padinom i karakterističan je primjer manje seoske crkve, koja se odlikuje zanimljivom opremom. Crkva se prvi puta spominje već 1477. godine i u središtu je skoro još srednjevjekovna, iako su je 1744. godine temeljito prezidali. Bogati veliki oltar je iz 1744. godine, barokni su i propovjedaonica i orgulje, a dva bočna oltara su novija, dok je oltar Sv. Jerneja u kapeli rad Ferdinanda Galla iz perioda 1750-1760, a zvono u zvoniku je iz 1737. godine.

Županijska crkva Sv. Janeza Krstnika Vinska Gora

Kontakt:
Vinska Gora 5
SI - 3320 Velenje

T: +386 3 891 00 80
W: http://www.sentjanz-vg.com/new/

Zaštitnik: Sv. Janez Krstitelj, rođenje

Prvobitno najvjerojatnije romanska krstionica škalske fare, koja je već u 13. stoljeću nadgrađena u kapelansku crkvu, a u vrijeme gotike sasvim prerađena. Svojim arhitektonskim elementima – svodovima, potpornim stupovima, ornamentima na spojevima i bazama svodova, sa gotskim portalom i četvorolisnim šarama kojima se završavaju okna, te ostacima gotskih fresaka koje još i danas možemo vidjeti u prezbiteriju, ova crkva spada među najljepše spomenike gotske sakralne arhitekture u Šaleškoj dolini.

Ogranačka crkva Sveti Andrej u Šaleku

Crkva leži u ravnici, usred naselja. Zgrada, koja je nastala na početku 16. stoljeća, tipičan je i ujedno kvalitetan primjer poznogotičke sakralne arhitekture i zato se svrstava među važnije spomenike na velenjskom području. Njenu vrijednost povećava dragocjena oprema. Unutrašnja arhitektura crkve je oslikana, na vanjštini prezbiterija možemo vidjeti poznogotičku fresku Matere Božje sa djetetom. Na vanjštini sakristije uzidan je nadgrobni kamen Rozine Uršule Ramschissel iz 1626. godine.