HR
+386 3 8961 715 +386 3 8961 715

Dani mladih i kulture

Ukoliko želite nešto različito od ostalih festivala, potom je Festival dana mladih i kulture odlična ideja za svakoga.  Netko bi moga reći: »Koliko različit«? Veoma i još više. Osnovna ideja festivala je da se mladima pokaže drugačiji pogled na svet, da se potraže one kulturne i umjetnički sadržaji koji su često zanemareni, nepoznati, nekomercijalni. Dan mladih i kulture također stvara prostor i za mlade nadobudne stvaraoce. A uopće je to prvi studentski festival koji je nastao u neovisnoj Sloveniji. Razvijao se i rastao, širio se i smanjivao. A prije svega se održao već više od dvadeset godina. Kao jedna od najvažnijih aktivnosti Šaleškog studentskog kluba predstavlja tradiciju koja svake godine diše i pulsira sa svakom novom generacijom.