SI
03 896 17 15 03 896 17 15
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Čebelarstvo

Čebelarstvo Čanč

Čebelarstvo Čanč se nahaja v neposredni bližini mesta Velenja, v vasi Plešivec. Čebelarstvo se ponaša z dolgoletno tradicijo, saj segajo začetki čebelarjenja v davno leto 1903. Danes tu čebelari že tretja generacija.

Čebelnjak je postavljen na lepi sončni legi. Okolico čebelnjaka obdajajo travniki, visokodebelna sadna drevesa in mešani gozd. Čebelnjak je že od daleč prepoznaven zaradi poslikave panjskih končnic, ki so poslikane s ptiči, ki živijo v okolici.

Preberi več:

Kontakt

Čebelarstvo Drev

Čebelarstvo Drev, ki ga vodi g. Marko Drev, čebelar po poklicu in duši, ima dva stojišča. Eno stojišče se nahaja nekoliko odmaknjeno od naselja Gorenja. Čebelnjak se leži ob gozdnem robu na vznožju južnega pobočja Skornega. Čebelnjak na južni strani obdaja visokodebelni sadovnjak, severno leži mešani smrekov in bukov gozd, ki čebelam ob dobrih letinah ponudi tudi s kostanjevo pašo.

Drugo stojišče s katerim upravlja g. Drev se nahaja v kraju Slatina, zahodno od Šmartnega ob Paki. Ta čebelnjak je g. Drev prevzel od očeta. Tudi ta čebelnjak se nahaja v bližini gozda in visokodebelnega sadovnjaka. Obkrožajo ga integrirano obdelane kmetijske površine. Mimo čebelnjaka vodi pot do Drofelnikove Kašče, ki je krajevna znamenitost in je zaščitena kot kulturna dediščina.

Preberi več :

Kontakt

Čebelarstvo Lesnjak

Na vrhu Malega Vrha natančneje vznožju južnega pobočja Bezgovca čebelari Lesnjak Tomaž. Čebelnjak leži na nadmorski višini cca. 400m. Čebelnjak se nahaja v čistem kmečkem okolju. Čebelnjak obdajajo ekstenzivni z rastlinstvom pestri travniki in visokodebelni sadovnjaki, ter mešan bukov in smrekov gozd. Tako pestra paša za čebele nudi kakovosten cvetlični in gozdni med.

Preberi več :

Kontakt :

Čebelarstvo Moravec

V zaselku Kavče, na jugozahodnem strmem pobočju strnjenega zaselka hiš se nahaja stojišče čebelnjaka g. Moravca. Čebelnjak je klasično obarvan s pisanimi panjskimi končnicami, ki jih krasijo motivi čebel in cvetlic. Ekstenziven način kmetovanja, ki na območju ohranja pestre travnike, ter bližina še ohranjenih visokodebelnih sadovnjakov in mešanega gozda, nudijo kvalitetno čebeljo pašo.

Preberi več :

Kontakt :

Čebelarstvo Stropnik

Na dobro osončenem južnem pobočju Lilijskega griča, v Podgorju pri Kavretovih, se nahaja stojišče čebelnjaka g. Stropnik Eda. Čebelnjak je obdan z visokodebelnim sadovnjakom, ki višje meji na mešani gozd. V okolici je nekaj kmetij, ki so usmerjene v konvencionalno kmetovanje. Na območju so ponekod ohranjeni pestri eno ali dvokosni travniki in visokodebelni sadovnjaki, ki poleg bližnjih gozdov nudijo odlično čebeljo pašo.

Preberi več :

Kontakt :

Čebelarstvo Špeh

V zaselku Drucova na Konovem v Velenju se nahaja stojišče čebelnjaka g. Špeh Gvida. Čebelnjak je obdan z visokodebelnim sadovnjakom, ki meji na mešani gozd. V okolici je le nekaj manjših kmetij, ki so večinoma samooskrbne. Ekstenziven način kmetovanja na območju ohranja pestre travnike in skrbno izbran kolobar, občasno se na bližnjih njivskih površinah seje tudi ajda, ki nudijo kvalitetno čebeljo pašo. Tudi sam g. Špeh skrbi za kvalitetno čebeljo pašo z zasajevanjem medovitih drevesnih vrst, nekaj jih je pridobil tudi preko Čebelarske zveze Slovenije, kot sta javor in lipa.

Preberi več :

Kontakt :

Čebelarstvo Urbanc

Ob cesti za Bele Vode, malo naprej od gostilne Grebenšek, kjer se prične cesta strmo vzpenjati v hrib, je levo odcep za pešpot na Smrekovec ali Sveti Križ. Ob vstopu na to pot boste naleteli na višje ležeči čebelnjak g. Antona Urbanca. Čebelnjak je klasično obarvan z rumenimi in rdečimi panjskimi končnicami. Ekstenziven način kmetovanja na območju ohranja pestre travnike, ki nudijo kvalitetno čebeljo pašo. Ob obisku pri njih lahko pot nadaljujete na višje ležeči kmetiji odprtih vrat Stropnik in Hriberšek.

 

Preberi več :

Kontakt :

Čebelarstvo Vrčkovnik

Na vznožju Grmovega Vrha, na kmetiji Roščar čebelari Stanislav Vrčkovnik. Čebelnjak leži na gozdnem robu ob poti, ki vodi na Grmov Vrh. Čebelnjak se nahaja v čistem kmečkem okolju, obdan z ekstenzivnimi, z rastlinstvom pestrimi travniki in visokodebelnimi sadovnjaki, ter mešanim bukovim in smrekovim gozdom. Tako pestra paša za čebele nudi kakovosten mešan in gozdni med.

Preberi več :

Kontakt :