SI
03 896 17 15 03 896 17 15
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Naravne znamenitosti

Šaleška jezera

Zaradi premogovništva so danes na ugrezninskem področju  tri jezera. Za to področje je značilna pestrost življenjskih prostorov, tako vodnih kot kopenskih, ki nudijo  odlične pogoje za naselitev številnih živalskih in rastlinskih vrst. Na tem območju so zasledili kar okoli 120 vrst ptic, med katerimi je 29 vrst ogroženih. Prvenstvena vloga območja je v naravovarstveni vzgoji in izobraževanju, hkrati pa nudi številne dobre in zanimive rekreacijske možnosti.

Več o Šaleških jezerih  

Soteska Huda Luknja

Na severozahodnem robu Šaleške doline, kjer reka Paka med strmimi bregovi Tisnika in Pečovnika prebije apnenčasto gmoto, se v najožjem delu soteske skriva Huda luknja. Tisnik prepreda okoli 1,6 km odkritih rovov in podzemnih jam z bogatim podzemnim svetom. Je pravi podzemni biser osamelega krasa.

Več o Hudi Luknji  

Velunja peč (Vilinja peč)

Ob magistralni cesti Velenje-Slovenj Gradec se desno  nad kamnolomom v gozdu skriva izredno lep naravni most, visok okoli 10 metrov. V njegovih stenah je voda izoblikovala 4 kraške jame, globoke od 11 do 30 metrov. Potok je pod mostom ustvaril 5- in  7-metrska slapova. Bajka pravi, da je izvir vode zdravilen, v njem pa se kopajo vile.
Več o Velunji peči  

Mornova Zijalka

Na levem bregu Hudega potoka v bližini Belih vod se odpira naravna jama Mornova zijalka. Ima velik vhod, več kot 40 metrov dolg rov ter dodatni stranski rov, ki meri 15 metrov. V jami so si našli bivališče prazgodovinski lovci, ki so že takrat uporabljali kamnito orodje. Poleg tega so v jami našli tudi kovinske predmete, antične novce in leseno bivališče.

Več o Mornovi Zijalki  

Smrekovec

Grad stoji na lahni vzpetini v naselju Laze pri Velenju. Prvič se omenja leta 1360, vendar je današnja stavba v svojih temeljnih sestavinah iz leta 1523. Temeljni tloris je pravokotnik s stolpičastim prizidkom sredi daljše stranice in delno obzidanim dvoriščem. Stavba je dvonadstropna in na dvoriščni strani opremljena s sekundarnimi arkadami. Posebno dragocene sestavine so gotski vhodni portal, gotska klet in ostanki gotskega polžastega stopnišča.

Švarcenštajn je pomemben kot značilen primer poznosrednjeveškega gradiča, ki je poleg večinoma intaktne zasnove ohranil tudi mnoge dragocene arhitekturne prvine iz časa svojega nastanka.

Več o Smrekovcu