SI
03 896 17 15 03 896 17 15

Dogaja se ...

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI

Med 15. in 22. septembrom 2018 bo tradicionalno potekal Evropski teden mobilnosti (ETM), kateremu se Mestna občina Velenje pridružuje že vrsto let na pobudo Evropske unije, skupaj s tisočerimi mesti iz Slovenije in tujine.  S številnimi zanimivimi aktivnostmi preko celega tedna bomo spodbujali prebivalce k opustitvi vožnje z avtomobilom za poti, ko to ni nujno potrebno in uporabo javnega potniškega prometa, kolesarjenja ali hoje. Posledično bomo prispevali k izboljšanju okolja v katerem živimo in s t.i. aktivno mobilnostjo tudi h kvaliteti življenja posameznika.

Program
DAN BREZ AVTOMOBILA

Tradicionalne prireditve v Velenju: