Ideogram fotoaparata
Turistično-informacijski in promocijski center Velenje

Zanima me ...

za ...


Turizem VelenjeDOŽIVETJAKulturno-zgodovinske znamenitostiSpomenikiVaško perišče


Vaško perišče

Perišče je staro blizu 100 let in je bilo zgajeno ob potoku v takratnem središču kraja Vinske Gore. Na njem so prale perilo žene iz bližnje in daljne okolice.
Požarnovarnostni bazen je služil za deponiranje vode in porabi ob požarih v okolici centra. Bližnji kmetje so gonili napajati živino k koritu.
Vodo iz izvira v kapelici so v sodih vaščani vozili domov za porabo, saj jih je večina bila brez vode. Ob perišču so bile tudi dve apneni jami. Apno so uporabljali za beljenje stanovanj.
Ob perišču je bila zgradba v kateri je bil takrat občinski urad. Nad to zgradbo je bila prva osnovna šola, zraven nje pa mežnarija. Zahodneje od teh stavb je bila trgovina in vaška gostilna.
Na južni strani pa je cerkev sv. Janeza Krstnika in Krstnikov dom.
Omenjeno turistično ponudbo si lahko turisti ogledajo sami, podrobneje pa jo lahko predstavi župnik Tone Krašovec ali pa nekdo od članov Turističnega društva Vinska Gora.

  • Ogledi: vodeni, individualni, brezplačni

Informacije / Oskrbnik

TIC Velenje
Šaleška 3
3320 Velenje
Tel: 03 896 18 60
Faks: 03 896 18 75
E-pošta: tic@velenje.si
Spletna stran: www.velenje-tourism.si

 
Izdelava spletnih strani: AV studio