SI
03 896 17 15 03 896 17 15

Razmislek o prihodnosti energetike v Šaleški dolini

konferenca

Namen konference je, s pomočjo vabljenih predavateljev, ki so v vlogi načrtovalcev odločitev o prihodnosti energetike v Sloveniji, seznaniti lokalno skupnost ter zainteresirano javnost z energetskim konceptom Republike Slovenije ter v povezavi z njim z načrtom za prihodnje delovanje energetskih družb Premogovnik Velenje in Termoelektrarna Šoštanj.

  Vila Bianca
  Prost vstop
Organizator: Mestna občina Velenje
  03 8961 600
  info@velenje.si
  www.velenje.si
Soorganizator: Občina Šoštanj, Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica in CRTI SAŠA

Na konferenci bodo vabljeni predavatelji predstavili:

  • Energetski koncept Republike Slovenije, mag. Bojan KUMER, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo;
  • Okoljevarstveni vidiki uresničevanja energetskega koncepta Republike Slovenije, mag. Marko MAVER, državni sekretar za področje okolja na Ministrstvu za okolje in prostor;
  • Razvojni načrt proizvodnje in naložb v Holdingu slovenske elektrarne, mag. Stojan NIKOLIĆ, generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne;
  • Načrt dolgoročno zanesljive oskrbe Slovenije z električno energijo, mag. Aleksander MERVAR, direktor družbe ELES;
  • Pridobivanje premoga v Premogovniku Velenje, mag. Ludvik GOLOB, generalni direktor Premogovnika Velenje;
  • Proizvodnja električne in toplotne energije v Termoelektrarni Šoštanj, Mitja TAŠLER, direktor Termoelektrarne Šoštanj.

Udeležba na konferenci je brezplačna, obvezna pa je prijava do vključno ponedeljka, 3. junija 2019, na e-naslov info@crti.si. Število razpoložljivih mest za udeležbo na konferenci je omejeno.

Deli s prijatelji