SI
03 896 17 15 03 896 17 15

Labodje jezero

Abonma Obiski in izven (6. predstava)

SNG Opera in balet Ljubljana
Peter Iljič Čajkovski: Labodje jezero
Balet v štirih dejanjih
Labodje jezero Petra Iljiča Čajkovskega je nedvomno najbolj popularno, ganljivo in skorajda nenadomestljivo delo na repertoarju baletnih ansamblov po vsem svetu. Soočeni smo z edinstvenim razumevanjem ljubezni, ki je skrito pod temačnim površjem življenja, njena uresničitev pa je mogoča edinole v smrti. Libreto se naslanja na pravljični motiv, kakršnega poznajo številni narodi, in med tem ko so se številne interpretacije spogledovale s pravljičnostjo, fantastiko, realizmom ali celo s filozofijo, gre slej ko prej vendarle za globoko duhovno dramo. Svoje pravo življenje je balet zaživel šele 18 let po smrti Čajkovskega, ko sta ga na oder postavila L. Ivanov in M. Petipa. Njuna postavitev je postala klasična verzija baleta. Klasična postavitev po L. Ivanovu in M. Petipaju bo zaupana koreografinji Lynne Charles, dolgoletni primabalerini hamburškega in Bejartovega baleta, dirigiral pa bo Marko Gašperšič. 


 

  SNG Opera in balet Ljubljana
  31,50 €, prevoz 15 €

Abonma Obiski in izven

Cena vstopnic: 31,50 EUR (v parterju, ii. kategorija, z vključenim skupinskim popustom)
Cena vstopnice in avtobusnega prevoza: 46,50 EUR

Odhodi:
Postajališče Šalek: 16.55
Avtobusna postaja Velenje: 17.00
Avtobusna postaja Žalec: 17.30

Prijave sprejemamo do 13. 5. 2019 na blagajni Festivala Velenje.


Deli s prijatelji